Akcja KROKUS

Zaczarujmy razem naszą szkołę na wiosnę

Akcja KROKUS

W tym roku szkolnym już po raz kolejny, na terenie przyszkolnym będziemy sadzić cebulki krokusów, ale nie tylko. Już po raz czwarty przedstawiciele naszej szkoły będą sadzili cebulki krokusów przy ośrodku Centrum Wsparcia i Terapii Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Kluczach.

W związku z tym przedsięwzięciem prosimy chętnych uczniów naszej szkoły, by przynosili cebulki krokusów.

Akcja potrwa do 10 października 2023r.

Uczniowie z klas pierwszych, drugich i trzecich cebulki krokusów przynoszą do swoich wychowawców.

Uczniowie z klas 4-8 wkładają do woreczka : cebulki krokusów, kartkę z imieniem i nazwiskiem oraz klasą i zostawiają na portierni. Uczniowie biorący udział w akcji będą mieli wpisaną pochwałę.

Agnieszka Szarek