Zebranie z rodzicami, prelekcja o bezpieczeństwie, SP Klucze 2023

Zebranie z rodzicami

Zebranie z rodzicami

Bezpieczeństwo uczniów jest priorytetem naszej szkoły. Przed pierwszym spotkaniem z wychowawcami, rodzice naszych uczniów mieli możliwość w auli szkolnej, wzięcia udziału w prelekcji i prezentacji przygotowanej przez Komendanta Komisariatu Policji w Kluczach – komisarza Jerzego Wilka.

Prezentacja zawierała różnorodne treści dotyczące bezpieczeństwa. Rodzice mieli możliwość zapoznać się z przepisami prawnymi dotyczącymi osób małoletnich, bezpieczeństwa w ruchu drogowym i cyberprzemocy. Podczas przyjaznej atmosfery spotkania, Komendant wyróżnił naszą szkołę za bardzo wysoki poziom w XII edycji Małopolskiego Konkursu „Odblaskowa Szkoła” Podziękował za współpracę z naszą szkołą i zaproponował rodzicom pomoc w rozwiązywaniu sytuacji problemowych. Pani dyrektor Marta Dziura w swoim przemówieniu, również podziękowała Komendantowi i wszystkim policjantom z Komisariatu Policji w Kluczach za czuwanie nad bezpieczeństwem naszych uczniów.

Sylwia Pilarczyk

Adriana Nowakowska

Anna Góźdź