Oczami dziecka, innowacja, SP Klucze 2023

Innowacja: KOMPUTEROWE POTYCZKI

Tytuł innowacji:

Komputerowe potyczki”

w oparciu o interaktywną aplikację

Grupy Edukacji Nowoczesnej

Oczami dziecka”

Imię i nazwisko autora:

Anna Góźdź

Rodzaj innowacji:

metodyczna

Osoby objęte działaniami:

Edukacja wczesnoszkolna

uczniowie klasy II A

uczniowie klasy II B

Nauczyciele biorący udział w innowacji:

Anna Góźdź – wychowawca klasy II A

Adriana Nowakowska – wychowawca klasy II B

Sylwia Pilarczyk

Czas realizacji innowacji:

01.10.2023r. – 11.06.2024r.

Zajęcia edukacyjne objęte innowacją:

Edukacja polonistyczna

Edukacja matematyczna

Edukacja przyrodnicza

Edukacja informatyczna

Cele innowacji pedagogicznej:

 1. Zapoznanie z nowoczesnymi technologiami informatycznymi w procesie uczenia się.

 2. Rozwijanie zdolności poznawczych dziecka.

 3. Kształcenie umiejętności kluczowych wynikających z programu nauczania: czytanie ze zrozumieniem, liczenie, zasady gramatyczne i ortograficzne, rozwiązywanie zadań tekstowych, wzbogacanie słownictwa czynnego, poszerzanie wiedzy o otaczającym środowisku.

 4. Rozwijanie kompetencji informatycznych – korzystanie z programów edukacyjnych.

 5. Wprowadzenie umiejętności kodowania (przygotowanie do programowania)

 6. Rozwijanie możliwości stosowania wiedzy matematycznej w praktyce.

 7. Kształcenie umiejętności podejmowania właściwych działań.

 8. Wzbogacanie i utrwalanie wiedzy uczniów.

 9. Wdrażanie do współzawodnictwa podczas zajęć grupowych.

 10. Przyswajanie wiedzy poprzez gry i zabawy.

 11. Kształcenie postaw prospołecznych, umiejętności przegrywania i analizowania swoich błędów.

 12. Urozmaicenie zajęć lekcyjnych podczas realizacji podstawy programowej.

Efekty innowacji pedagogicznej:

 1. Rozwój wielokierunkowej aktywności dziecka.
 2. Polisensoryczne poznawanie świata: ruch, myślenie, dotyk.
 3. Rozwój wrażliwości emocjonalnej (radość odkrywania świata i osiągania sukcesu).
 4. Posługiwanie się nowoczesnymi technologiami informatycznymi i korzystanie z programów edukacyjnych.
 5. Odkrywanie zainteresowań.
 6. Kodowanie i rozwiązywanie problemów.
 7. Rozwój kompetencji społecznych – współpraca podczas wykonywania zadań drużynowych.
 8. Rozwój myślenia strategicznego podczas gier logicznych.
 9. Utrwalenie zasad ortograficznych i gramatycznych.