II Powiatowy Turniej Frazeologiczny, SP Klucze 2023

II Powiatowy Turniej Frazeologiczny

II Powiatowy Turniej Frazeologiczny

W piątek, 27 października rozpoczął się II Powiatowy Turniej Frazeologiczny.

W zmaganiach o tytuł NAJLEPSZEGO ILUSTRATORA uczestniczyło 18 uczniów klas 1-3 z terenu powiatu olkuskiego. Zadanie polegało na zilustrowaniu w ciągu dwóch godzin wybranego przysłowia lub związku frazeologicznego.

Uroczystego otwarcia konkursu dokonał Wójt Gminy Klucze Norbert Bień, Dyrektor szkoły Marta Dziura, a także Wicedyrektor Anna Konieczniak – pomysłodawczyni konkursu wraz ze współorganizatorką Renatą Zawisz. Swoją obecnością zaszczyciła nas również Agnieszka Ścigaj – Poseł na Sejm RP.

W poniedziałek odbyła się kolejna część II Powiatowego Turnieju Frazeologicznego. Tym razem 33 uczniów z całego powiatu rozwiązywało test, walcząc o tytuł MŁODSZEGO MISTRZA FRAZEOLOGII i STARSZEGO MISTRZA FRAZEOLOGII.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział oraz nauczycielom za opiekę.

Wyniki zostaną podane do wiadomości na stronie głównej Szkoły Podstawowej w Kluczach do 15 listopada 2023r. 

Wręczenie nagród za zajęcie I, II, III miejsca w każdej kategorii odbędzie się 20 listopada 2023r. w auli.

Turniej objęty został Honorowym Patronatem Starosty Olkuskiego Bogumiła Sobczyka i Wójta Gminy Klucze Norberta Bienia.

Partnerami turnieju są Stowarzyszenie Teatralno–Literackie, Stowarzyszenie Forum Oświatowe Klucze oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kluczach „Niezapominajka”.