Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka, SP Klucze 2023

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

„…Dziecko ma prawo być sobą,

ma prawo do popełniania błędów,

ma prawo do posiadania własnego zdania,

a przede wszystkim ma prawo do szacunku.”

Janusz Korczak

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

 20 listopada to szczególny dzień, w którym oczy wszystkich skierowane są na dzieci i ich prawa.

Tego dnia obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka . W klasach I-III został ogłoszony „Niebieski dzień”. Uczniowie i wychowawcy przyszli ubrani na niebiesko, jako symbolu solidarności ze wszystkimi dziećmi na świecie, również tymi, których prawa nie są przestrzegane. Na lekcjach rozmawialiśmy o prawach dziecka oraz o sytuacji dzieci na świecie.

Została wyświetlona prezentacja „Prawa dziecka- Twoje prawa”. Uczniowie kolorowali ilustracje z wybranymi prawami.

Ważnym elementem wychowania w szkole jest kształtowanie u uczniów świadomości ich własnych praw, uczenie poszanowania praw innych i radzenie sobie w sytuacjach naruszania własnych praw.

Ziaja Anna

Szarek Agnieszka