Betlejemskie Światło Pokoju w naszej szkole, SP Klucze 2023

Betlejemskie Światło Pokoju w naszej szkole

Betlejemskie Światło Pokoju w naszej szkole

Betlejemskie Światło Pokoju (BŚP) jest to coroczna skautowa i harcerska akcja przekazywania przed Świętami Bożego Narodzenia symbolicznego ognia, zapalonego w Grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem.

W dniu dzisiejszym harcerze zawitali z Betlejemskim Światłem Pokoju do naszej szkoły. Uczniowie: Szymon Swędzioł, Leon Polakiewicz, Zuzia Wierciak, Amelia Polakiewicz, Emilia Polakiewicz przekazali Pani Dyrektor symbol miłości, pokoju, ciepła i nadziei.

Tegoroczne hasło akcji to: „Czyńmy Pokój”.

Serdecznie dziękujemy naszym harcerzom za światło, które rozświetliło naszą szkołę.

Marta Sorbian