Innowacja „Komputerowe potyczki”, SP Klucze 2024

Innowacja „Komputerowe potyczki”

Innowacja „Komputerowe potyczki”

W naszej szkole realizowana jest innowacja „Komputerowe potyczki” w oparciu o aplikację GEN „Oczami dziecka”. Uczniowie klas drugich mają możliwość w czasie zajęć lekcyjnych utrwalać swoją wiedzę, korzystając z nowoczesnych zadań komputerowych. Rozwijają umiejętności matematyczne, językowe i przyrodnicze poprzez interaktywne doświadczenia.

Dyrekcja i nauczyciele współpracują z autorami tej aplikacji. Dzięki tej współpracy Grupa Edukacji Nowoczesnej umożliwi korzystanie z tej aplikacji wszystkim uczniom w klasach 1-3 w ramach edukacji informatycznej  w nowej sali komputerowej.

Uczniowie bardzo chętnie i z wielkim entuzjazmem podchodzą do zadań w tej aplikacji. Poprzez zabawę, współpracę i rywalizację, systematycznie poszerzają swoje umiejętności.

Anna Góźdź

Innowacja „Komputerowe potyczki”, SP Klucze 2024