Warsztaty językowe Euroweek, SP Klucze 2024

Warsztaty językowe Euroweek 2024

Warsztaty językowe EuroWeek

Międzygórze

Warsztaty językowe EuroWeek są wspaniałą formą doskonalenia sprawności językowych, rozwijania zainteresowań, umiejętności współdziałania w grupie oraz przełamywania oporów komunikacji w języku angielskim.  W tym roku grupa uczniów  z klas V-VII pod opieką pani Anety Miszczyńskiej i pani Marioli Wrońskiej wzięła udział w pięciodniowym obozie w Międzygórzu, uroczej górskiej wiosce u podnóża Śnieżnika, Sudety.

Autorzy programu starają się dotrzeć ze swoim zaproszeniem do młodzieży, by rozwijać w nich tak cenione obecnie umiejętności społeczne jak przywództwo, autoprezentacja oraz praca w zespole, a jednocześnie tworzą sposobność do doskonalenia sprawności komunikowania się w języku angielskim.

Uczniowie naszej szkoły mieli okazję uczestniczyć w zajęciach w formie interaktywnych warsztatów, gier symulacyjnych i praktycznych ćwiczeń prowadzonych przez wolontariuszy z różnych stron świata.

Naszą grupą opiekowali się m.in.: Bayu (Indonezja), Shamruz (Azerbejdżan),  Nico (Polinezja Francuska), Manuel (Peru) oraz Yastr (India).

Część zajęć miała na celu zaznajomienie uczestników z kulturą krajów, z których pochodzą wolontariusze. Przybliżali oni swoje miejsce zamieszkania z perspektywy własnej rodziny, jej tradycji, zwyczajów oraz stylu życia, co pozwalało nam wyobrazić sobie autentyczne życie ludzi w ich ojczyźnie.

Warsztaty wymagały pracy w kilkuosobowych zespołach, w których uczniowie tworzyli różnego rodzaju wypowiedzi, plakaty, piosenki, reklamy, krótkie scenki, a następnie prezentowali je pozostałym uczestnikom. Warsztaty przeplatane były ciekawymi formami aktywności, grami, tańcami, dającymi możliwość poruszania się, czasem rywalizacji, a przede wszystkim świetnej zabawy. Wszystkie zajęcia odbywały się w języku angielskim.

Aneta Miszczyńska