Konkurs Powiatowy „Bliżej Teatru”

I miejsce dla naszej szkoły w Powiatowym Konkursie ,,Bliżej teatru”

27.03.2017 r. czyli w Międzynarodowy Dzień Teatru w Zespole Szkół nr 3

im. A. Kocjana w Olkuszu odbyło się uroczyste spotkanie miłośników teatru, zorganizowane przez Zarząd Oddziału Okręgowego Stowarzyszenia Teatralno – Literackiego, na którym nasza szkoła otrzymała I nagrodę w Powiatowym Konkursie „Bliżej Teatru”, kategoria I – Edukacja i uczestnictwo.

Sprawozdania z działalności szkoły w tej dziedzinie rokrocznie pisze bibliotekarka szkolna Urszula Świercz.

Celem konkursu jest promocja działań w zakresie edukacji teatralnej i popularyzacji teatru. Nagradzany jest udział w spektaklach, organizowanie warsztatów teatralnych

i spektakli amatorskich, organizowanie imprez dla dzieci i młodzieży (festiwale, konkursy).

Nasza szkoła została nagrodzona w kategorii ,,Edukacja i uczestnictwo” czyli udział

w spektaklach teatralnych.

Uczniowie kas I – VI przynajmniej raz w roku szkolnym jadą do teatru. Wyjazdy organizują wychowawcy oraz poloniści.

W minionym roku szkolnym 520 uczniów obejrzało profesjonalne spektakle teatralne teatrów krakowskich i śląskich. 669 uczniów mogło obejrzeć różnorodne spektakle wystawiane w Gminnym Ośrodku Kultury w Kluczach lub auli szkolnej.

Nasza szkoła już dwunasty raz została nagrodzona w Powiatowym Konkursie ,,Bliżej teatru”.