Pisemny egzamin DSD

 

PISEMNY  EGZAMIN  DSD

 

W dniu 13 marca 2018 roku 13 uczniów klasy III A przystąpiło do egzaminu pisemnego z języka niemieckiego DSD I. Uczniowie rozwiązywali zadania w 3 częściach: rozumienie tekstu czytanego, rozumienie tekstu słuchanego oraz tworzenie tekstu- ich zadaniem było napisanie listu.

Nad poprawnym przebiegiem egzaminu czuwała komisja w składzie: p. Violetta Auguścik i p. Dagmara Mrówka.

Prace uczniów zostaną sprawdzone w Kolonii (Niemcy), a na wyniki musimy poczekać około 2-3 miesięcy.

Natomiast 22 i 23 marca br. odbędzie się część ustna egzaminu.

Zadaniem uczniów będzie przeprowadzenie krótkiej rozmowy z członkami komisji egzaminacyjnej na wybrane tematy, np. szkoła, dzień powszedni, czas wolny, przyjaciele, ulubiona książka, muzyka itp. , prezentacja przygotowanego przez siebie wcześniej tematu, a następnie rozmowa na temat swojej prezentacji.

Trzymamy za nich kciuki!!