Daria Marzec i Miłosz Boruń wśród laureatów Powiatowego Konkursu Literackiego

Daria Marzec i Miłosz Boruń

wśród laureatów Powiatowego Konkursu Literackiego

30 maja w Zespole Szkolno-Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 w Olkuszu odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie VII Powiatowego Konkursu Literackiego „Ja i mój świat w świetle wyzwań współczesności”. Wśród zaproszonych na tę uroczystość znalazło się dwóch uczniów naszej szkoły: Daria Marzec z klasy IIa i Miłosz Boruń z klasy IIIa. Zostali oni zdobywcami II miejsca w dwóch różnych kategoriach: Daria przygotowała pracę w formie publicystycznej, Miłosz natomiast odniósł się do zaproponowanego tematu w opowiadaniu.

Jury stanęło przed trudnym zadaniem wyboru najlepszych prac spośród 32 nadesłanych ze szkół powiatu olkuskiego. Okazało się bowiem, że młodzież potrafi nie tylko pięknie, ale też odważnie wypowiadać w formie pisemnej. Umie dostrzegać zagrożenia wynikające z szybkiego rozwoju cywilizacyjnego, przeciwstawiać się nietolerancji, dostrzegać rolę tradycji i co najważniejsze, pochylać się nad takimi wartościami jak miłość, przyjaźń czy rodzina.

Na uwagę zasługuje fakt, że nie jest to pierwszy sukces uczniów kluczewskiej szkoły w tym konkursie. W poprzednich trzech edycjach nasi gimnazjaliści również odbierali nagrody za I i II miejsca, a ich prace zamieszczane były w wydawanym przez Stowarzyszenie Wszyscy dla Wszystkich „Tomiku Twórczości Młodzieży Szkolnej”.