Poradniany Uniwersytet dla Rodziców

Zapraszamy chętnych rodziców na spotkania w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Olkuszu przy ul. Legionów 3 (Pakuska), tel. 32 6470830.

 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ PORADNIANEGO UNIWERSYTETU DLA RODZICÓW

 

SPOTKANIE 1            12.11.2018 godz. 15.00

“Błędy wychowawcze popełniane przez rodziców”

 

SPOTKANIE 2            10.01.2019 godz. 15.00

“Różne oblicza nadpobudliwości”

 

SPOTKANIE 3            12.02.2019 godz. 15.00

“Wpływ mediów na język dzieci w wieku przedszkolnym”

 

SPOTKANIE 4            09.04.2019 godz. 15.00

“Rozwijanie zainteresowań dzieci”

 

SPOTKANIE 5              06.06.2019 godz. 15.00

“Zaburzenia depresyjne”

 

Chętnych rodziców serdecznie zapraszamy.