KONFERENCJA  DYREKTORÓW SZKÓŁ PROGRAMU DSD

 

W dn. 6-8 marca 2019 roku odbyła się w Warszawie konferencja dyrektorów szkół realizujących program DSD. Dyrektorzy wszystkich szkół w Polsce, które oferują niemiecki dyplom językowy DSD (Deutsches Sprachdiplom), mieli okazję do rozmowy o aktualnej sytuacji programu w ich szkołach.

Nasz powiat reprezentowały przedstawicielki 2 szkół, w których jest realizowany w/w program: pani Violetta Auguścik – wicedyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kluczach i jednocześnie  szkolny koordynator i egzaminator programu DSD oraz pani Katarzyna Polak- dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego im. K.K. Baczyńskiego w Olkuszu.

W programie konferencji znalazło się m.in. omówienie oferty programowej Instytutu Goethego oraz przedstawienie programu DAAD ( Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej), a także oferta szkoleniowa i stypendialna dla nauczycieli i uczniów realizujących program DSD.  Wielkim zainteresowaniem cieszyła się prezentacja dotycząca oferty Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.

Tematem przewodnim konferencji była przyszłość programu DSD  w Polsce w odniesieniu do reformy szkolnictwa. Dyrektorzy przedstawili swoje pomysły, ale i obawy o przyszłość programu  swoim koordynatorom z Centralnego Szkolnictwa Zagranicznego oraz wspierającym ich doradcom metodycznym.

Następnie odbyło się spotkanie w Ambasadzie Niemiec, w którym uczestniczył pan Fried Nielsen, Kierownik Wydziału Kultury Ambasady. Dyrektorzy przedstawili panu Nielsenowi swoje propozycje zmian w funkcjonowaniu programu DSD w Polsce.

Podczas całej konferencji dyrektorzy mieli okazję podyskutować o przyszłości programu DSD w swoich szkołach, wymienić doświadczenia w temacie promocji programu i współpracy  z organami prowadzącymi, a także zapoznać się z dobrymi praktykami w szkołach z różnych regionów Polski. 

Na zdjęciach – dyr. Katarzyna Polak, Violetta Auguścik, Ralf Auris native speaker i doradca metodyczny ZfA.

W Ambasadzie – na zdjęciu m.in. pan Fried Nielsen- Kierownik Wydziału Kultury Ambasady Niemiec.