Apel Szkoły i Rady Rodziców

Apel Szkoły i Rady Rodziców

Szanowni Państwo,

Znając dobroć i szczodrość Mieszkańców Gminy Klucze, działając w słusznej sprawie, nie boimy się prosić o pomoc!

Zwracamy się do Was Drodzy Mieszkańcy, Rodzice, lokalni Przedsiębiorcy o wsparcie Szkoły Podstawowej w Kluczach w zapewnieniu potrzebującym uczniom możliwości nauki zdalnej, poprzez wyposażenie ich w niezbędny sprzęt komputerowy.

Być może w Waszych domach, firmach posiadacie sprzęt komputerowy, który nie jest już używany i moglibyście go przekazać do szkoły?

Być może dysponujecie środkami finansowymi, które pozwolą na sfinansowanie zakupu i podarowanie szkole komputera, laptopa, monitora czy kamerki internetowej?

Być może pracujecie w firmach, instytucjach, które chętnie angażują się w pomoc społeczną i będą mogły wesprzeć Szkołę?

Szkoła aktualnie dysponuje jedynie komputerami stacjonarnymi. Ponad 20 z nich zostało w ostatnim czasie naprawionych przez jednego z rodziców i mogą już służyć uczniom.  Kolejne 10 przekazane szkole przez firmę COMARCH mogą być wykorzystane, ale nie ma do nich monitorów, klawiatur, myszek i kamer.

Dostępne laptopy zostały już wypożyczone potrzebującym uczniom z klas 4-8 na czas nauki zdalnej.

W obliczu nowych decyzji dla klas młodszych 1-3 pozostał jedynie sprzęt stacjonarny, ale niedostosowany do nauki on-line.

Niestety nawet przy takiej ilości komputerów nie jesteśmy w stanie zaopatrzyć wszystkich dzieci potrzebujących.

Liczymy na Wasze wsparcie!

 

W razie jakichkolwiek pytań chętnie udzielimy odpowiedzi,

kontaktować się z nami można poprzez:

 

Szkoła: tel. (32) 642 85 19, e-mail: spklucz@op.pl

 

Rada Rodziców: tel. 600 810 651, e-mail: rrspklucze@gmail.com

 

Za pomoc dla uczniów naszej szkoły w imieniu Dyrekcji, Rady Rodziców, uczniów i wszystkich sympatyków – Dziękujemy!

 

Z poważaniem,

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej                                            Przewodnicząca Rady Rodziców

Marta Dziura                                                                                 Iwona Kulawik