„Oczami dziecka” – komputerowa aplikacja interaktywna GEN w edukacji wczesnoszkolnej

 „Oczami dziecka” – komputerowa aplikacja interaktywna GEN w edukacji wczesnoszkolnej

W naszej szkole od października, uczniowie korzystają z zajęć innowacyjnych z wykorzystaniem programu edukacyjnego. W czasie lekcji nauczyciele mają możliwość w sposób nowoczesny, przyjazny dziecku przekazać, wzbogacić i utrwalić wiedzę. 

Aplikacja interaktywna „Oczami dziecka” przygotowana w sposób profesjonalny przez Grupę Edukacji Nowoczesnej jest skierowana do uczniów klas I-III. Jak sama nazwa wskazuje treści i sposób przekazu jest jak najbliższy potrzebom i rozwojowi uczniów w edukacji wczesnoszkolnej. Różnorodność zadań jest dostosowana do wymagań w poszczególnych klasach.

Składa się z sześciu działów tematycznych, zawierających gry, zabawy, krzyżówki, wiersze, zadania logiczne, karty pracy utrwalające wiedzę uczniów.

Podczas nauki zdalnej aplikacja jest również wykorzystywana przez nauczycieli, jako urozmaicenie lekcji.