"Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531-1683. Od Obertyna do Wiednia".

Laureat Konkursu Historycznego

Laureat Konkursu Historycznego

Miło nam poinformować, iż uczeń naszej szkoły

Bartosz Matyssek z kl. 8d

uzyskał tytuł laureata

XXVII edycji Konkursu  Historycznego im. majora Marka Gajewskiego

„Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531-1683.

Od Obertyna do Wiednia”.

Jest  to konkurs tematyczny o zasięgu ponadwojewódzkim organizowany przez kuratorów oświaty.

Edycja  tegoroczna obejmowała dzieje oręża polskiego w latach 1531-1683 z uwzględnieniem znajomości broni i barwy, architektury obronnej, literatury, malarstwa batalistycznego i portretowego, muzyki i pieśni, tekstów źródłowych, topografii wojskowej, heraldyki, sfragistyki i  falerystyki formacji wojskowych oraz sylwetek dowódców.

Nasz młody historyk osiągnął  tytuł laureata po raz kolejny, zawsze uzyskując bardzo wysokie wyniki punktowe na każdym etapie.

Opiekunem Bartka jest p. Agata Janda.

Serdecznie gratulujemy.