Mamy laureatów Małopolskiego Konkursu Literackiego!

Mamy laureatów Małopolskiego Konkursu Literackiego!

Mamy laureatów Małopolskiego Konkursu Literackiego!

W piątek, 27 maja w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ – Instytucji Kultury Województwa Małopolskiego w Nowym Sączu odbył się uroczysty Finał 2. Konkursu Literackiego „PIĘKNO MAŁOPOLSKI – SŁOWEM OPISANE” pod Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Małopolskiego Witolda Kozłowskiego.

 Finałową Galę poprzedziły warsztaty literackie dla uczestników konkursu, które poprowadzili: Wanda Łomnicka-Dulak (poetka, regionalistka, autorka Słownika Gwary Górali Nadpopradzkich) i prof. Wojciech Kudyba (poeta, prozaik, krytyk, historyk literatury – przewodniczący Jury Konkursu).

Na program uroczystego finału złożyły się koncert, prezentacje fragmentów nagrodzonych i wyróżnionych prac oraz wręczanie nagród i wyróżnień Laureatom Konkursu.

Laureaci zostali nagrodzeni spośród 190 autorów, którzy przesłali na konkurs w sumie 305 utworów (w tym: 218 wierszy i 87 form prozatorskich).

Wśród grona laureatów z naszej szkoły znalazło się dwóch uczniów.

Julia Szarek z klasy IV zdobyła 3 miejsce  

w Małopolsce za wiersz „Moja mała ojczyzna” w kategorii I – do lat 12. Opiekunem jest nauczycielka Anna Konieczniak.

Jakub Klimek z klasy V zdobył  3 miejsce

w Małopolsce za prozę „Amor Hasta La Tumba”  w kategorii I – do lat 12. Opiekunem jest nauczycielka Magdalena Jurczyk.

Jury w składzie:

Wojciech Kudyba – poeta, prozaik, krytyk, historyk literatury,

Wanda Łomnicka-Dulak – poetka, regionalistka, autorka Słownika Gwary Górali Nadpopradzkich,

Andrzej Zarych – filolog, dziennikarz, Dyrektor MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu,

Monika Kurzeja – dialektolog, dokumentalistka niematerialnego dziedzictwa kulturowego Małopolski w MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu

Janusz Michalik – poeta, animator kultury i teatru w MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu

W komentarzu do przeprowadzonego konkursu Wojciech Kudyba stwierdził: „Drugi Konkurs literacki „Piękno Małopolski”, realizowany w MCK SOKÓŁ i cieszący się patronatem Witolda Kozłowskiego, Marszałka Województwa Małopolskiego, zgromadził – podobnie jak pierwszy – sporą liczbę uczestników, natomiast poziom nadesłanych prac był wyraźnie wyższy; mam nadzieję, że ta tendencja utrzyma się dłużej. A jednak wyławianie talentów i promocja młodych uzdolnionych literacko ludzi to tylko jeden z celów konkursu. Drugi jest chyba jeszcze ważniejszy, bo realizują go wszyscy, którzy nadesłali swoje prace. Od dawna istnieje przysłowie „cudze chwalicie, swego nie znacie” i jego aktualność nie zmieniła się od lat. Okazuje się, że to, co bliskie wydaje się zwyczajne, nieatrakcyjne, a naszą wyobraźnię rozpala to, co dalekie i egzotyczne. Jak zatem nauczyć się patrzeć na to, co dookoła nas? Jak nauczyć się w tym, co zwyczajne, dostrzegać to, co niezwykłe? Jednym ze sposobów jest właśnie patrzenie literackie, owo słynne mickiewiczowskie „widzę i opisuję”. Nie może więc nie cieszyć fakt, że wszyscy uczestnicy konkursu udowodnili swoimi pracami, że potrafią świeżym okiem spojrzeć na to, co ich otacza, na teraźniejszość i przeszłość naszego regionu. Nadesłane prace były oczywiście różne. Jedne miały charakter reportażowy, inne odtwarzały dawne legendy, jeszcze inne stanowiły poetycką impresję. Wszystkie jednak były dowodem trudu odkrywania piękna, ukrytego pod powierzchnią codzienności. Właśnie dlatego konkurs uważam za udany, a jego kontynuację w przyszłości za konieczną.”

Gratulujemy naszym uczniom i życzymy dalszych sukcesów

 

Zdjęcia: Kamil Bańkowski, MCK Sokół w Nowym Sączu.

[Not a valid template]