Akademia z okazji Dnia Patrona Szkoły i Dnia Edukacji Narodowej. SP Klucze 2022

Akademia z okazji Dnia Patrona Szkoły i Dnia Edukacji Narodowej

Akademia z okazji

Dnia Patrona Szkoły i Dnia Edukacji Narodowej

14. października w naszej szkole obchodziliśmy podwójne święto: Dzień Patrona Szkoły oraz Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji uczniowie naszej szkoły przygotowali uroczystą akademię pod hasłem „BO ŚWIAT TO MY” dla klas 2-8.

Na początku Pani Dyrektor Marta Dziura powitała uczestników i zaproszonych gości: Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty w Kluczach P. Jarosławę Kraszewską, przewodniczącą Rady Rodziców P. Iwonę Kulawik oraz emerytowaną v-ce Dyrektor P. Mirosławę Dziatłowicz.

Podczas uroczystości została przypomniana sylwetka patrona szkoły Jana Pawła II oraz jego wkład w wychowanie młodego pokolenia. Zacytowano wiele słów, które Papież kierował do młodzieży, na przykład: „Pozostańcie wierni temu dziedzictwu! Uczyńcie je podstawą swego wychowania!”. Całość przedstawienia była ubarwiona wzruszającymi piosenkami oraz ciekawą choreografią.

Następnie P. Dyrektor Marta Dziura złożyła życzenia wszystkim członkom społeczności szkolnej dziękując im za codzienny trud i życząc sukcesów w dalszej edukacji.

W wystąpieniu brali udział uczniowie z klas 5-8 pod opieką P. Magdaleny Nowak i p. Agaty Jandy. Opiekę nad pocztem sztandarowym sprawowała P. Marta Myszewska.

Agata Janda