Cmentarz z czasów I Wojny Światowej, SP Klucze, listopad 2022

Cmentarz z czasów I Wojny Światowej

„Mieliśmy osiemnaście lat i zaczęliśmy miłować świat i istnienie; kazano nam do tego strzelać. Pierwszy granat, który padł, trafił w nasze serca.”

Erich Maria Remarque, Na Zachodzie bez zmian

Tradycją naszego szkolnego koła wolontariatu „Niezapominajka” stało się odwiedzanie w listopadzie, przed Świętem Odzyskania Niepodległości, cmentarza z czasów I Wojny Światowej, który znajduje się na Papierni w Kluczach.

Sześciu wolontariuszy w dniu 10 listopada, spotkało się z panem Sebastianem Sierką, Radnym Gminy Klucze i z panią Magdaleną Moroń, pracownikiem Urzędu Gminy. Pan Sebastian i pani Magda przybliżyli uczniom historię tego miejsca, a także historię I wojny. Opowiedzieli o rewitalizacji cmentarza, gdyż wielu mieszkańców nie wie o tym miejscu albo nie wie z czym jest ono związane. Miejsce to przypomina o tym, że to po pierwszej wojnie Polska odzyskała niepodległość, ale też o tym, że często była to walka bratobójcza. Uczniowie zapalili na symbolicznych grobach znicze. Pamiętając o poległych, nie tylko Polakach ale też wszystkich, którzy na wojnach ginęli chcielibyśmy wyrazić sprzeciw przeciwko wszystkim wojnom.

 Joanna Bokalska-Rajba