Cyfrowa Matematyka, SP Klucze, kwiecień 2023

Kolejne zajęcia z Cyfrowej Matematyki

Kolejne zajęcia z Cyfrowej Matematyki!

Tym razem bawiliśmy się w wirtualny quiz na platformie Kahoot. Emocji było co niemiara! Czekamy na kolejne zajęcia!  
 
„Projekt jest finansowany w ramach Programu „Fundusz pomocowy dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 2022-23″, utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji”.

Marta Sorbian