Małopolska Tarcza Humanitarna – podsumowanie działań, SP Klucze 2023

Małopolska Tarcza Humanitarna – podsumowanie działań

Małopolska Tarcza Humanitarna.

Fundusze Europejskie dla Ukrainy – Pakiet Edukacyjny – podsumowanie działań

Od marca do końca sierpnia 2023 realizowaliśmy projekt „Małopolska Tarcza Edukacyjna”, którego wnioskodawcą była Gmina Klucze.

Celem projektu było wsparcie potencjału małopolskich organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe i ponadpodstawowe kształcenia ogólnego i zawodowego oraz placówki oświatowe w organizacji nauki i wsparcia uczniów ukraińskich w funkcjonowaniu w środowisku szkolnym, w odpowiedzi na kryzys migracyjny związany z działaniami wojennymi prowadzonymi w Ukrainie.

W ramach projektu zrealizowaliśmy szereg różnorodnych zajęć, warsztatów, spotkań i wycieczek. Wszystkie zajęcia miały charakter integrujący, czyli brali w nich udział zarówno uczniowie z Polski, jak i Ukrainy. Poszczególne działania w ramach projektu rozwijały zainteresowania uczniów, integrowały i wzmacniały środowisko uczniów polskich i ukraińskich oraz kształtowały ich wrażliwość społeczną.

Podsumowanie projektu w liczbach:

– 54 godziny zajęć kaligraficznych „Magia liter”

– 54 godziny warsztatów kulinarnych „Sąsiedzkie gotowanie”

– 54 godziny zajęć ekonomicznych, finansowych, przedsiębiorczych „Ananas”

– 40 godzin zajęć ekologicznych w terenie „Łączy nas przyroda – poznajemy przyrodę najbliższej okolicy”

– 100 godzin zajęć sensorycznych „Siła 4 żywiołów”

– 54 godziny zajęć ogrodniczych „Szkolny ogród marzeń”

– 15 godzin zajęć, 3 popołudnia poetyckie „Strofy lokalnych poetów”

– 36 godzin warsztatów naukowych „Wyprawa w krainę chemii i fizyki”

– 36 godzin z edukacji medialnej i powstanie filmu „Nakręcamy (się na) integrację”

– 54 godziny warsztatów tanecznych „Taniec łączy serca”

– 54 godziny warsztatów teatralnych „Teatralna przestrzeń integracji”

– 1 wycieczka do Centrum Nauki Leonardo da Vinci w Chęcinach

– 4 wycieczki do ogrodów Kapias w Goczałkowicach Zdroju

– 1 wycieczka do stacji terenowej IB PAN w Szarowie

– 6 wycieczek do Krakowa

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w organizację i prowadzenie poszczególnych działań – instruktorom, rodzicom, pracownikom obsługi.

Szczególne podziękowania kierujemy do uczniów – uczestników projektu. Wspólna praca jaką wykonaliśmy w ramach zajęć, spotkań i warsztatów była ciekawym i bardzo ważnym doświadczeniem dla całej społeczności szkolnej.

DZIĘKUJEMY!

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.

 Anna Konieczniak