Święto Szkoły, SP Klucze 2023

Święto Szkoły 2023

Święto Szkoły 2023

Dnia 13 października w naszej szkole odbyła się uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych, obchody Dnia Edukacji Narodowej oraz Święta Patrona Szkoły.

Ślubowanie uczniów klas pierwszych to szczególnie wyjątkowy i niezapomniany dzień dla wszystkich pierwszoklasistów i ich rodziców. Gotowi, odświętnie ubrani i bardzo przejęci uczniowie przystąpili do zaprezentowania swoich umiejętności wokalnych i recytatorskich przed zgromadzoną publicznością. Po zakończonej prezentacji zaproszeni goście zgodnie potwierdzili, iż wszystkie dzieci wspaniale zdały „egzamin pierwszoklasisty”. W niezwykle podniosłej atmosferze, na  sztandar szkoły – uczniowie klas pierwszych ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom oraz nauczycielom. Po złożeniu ślubowania pani dyrektor Marta Dziura dokonała aktu pasowania kolorowym ołówkiem na uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kluczach. Każdemu pierwszoklasiście pani wicedyrektor Anna Konieczniak wręczyła legitymację szkolną. Najmłodsi otrzymali również miłe niespodzianki przygotowane przez rodziców, a także w ramach akcji „Odblaskowa Szkoła” zostali wyposażeni w elementy odblaskowe – kamizelki i opaski, chroniące pierwszaków w drodze do i ze szkoły.

            Z okazji Dnia Edukacji Narodowej zarówno mali, jak i starsi uczniowie złożyli życzenia wszystkim nauczycielom.

Podczas uroczystości została przypomniana sylwetka patrona szkoły Jana Pawła II. Uczniowie klas starszych zaprezentowali montaż słowno-muzyczny ku czci Papieża.

Następnie Pani Dyrektor Marta Dziura złożyła życzenia wszystkim pracownikom naszej szkoły, dziękując im za codzienny trud i życząc sukcesów w dalszej pracy. Do życzeń przyłączyli się także: Sekretarz Gminy Klucze – Pan Daniel Hickiewicz oraz przewodnicząca Rady Rodziców – Pani Iwona Kulawik.

Anna Ziaja