Wielkie osiągnięcie uczniów naszej szkoły, MAŁY MISTRZ ORFOGRAFII,SP Klucze 2024

Wielkie osiągnięcie uczniów naszej szkoły

„Sukces nie jest dziełem przypadku.

To ciężka praca, wytrwałość, nauka,

poświęcenie i przede wszystkim

miłość do tego co robisz lub

czego się uczysz.”

Pele

Wielkie osiągnięcie uczniów naszej szkoły

12 marca 2024 roku w Szkole Podstawowej w Bolesławiu odbyły się eliminacje powiatowe XXI edycji Konkursu „Mały Mistrz Ortografii Powiatu Olkuskiego”. Konkurs objął honorowym patronatem Małopolski Kurator Oświaty, Starosta Powiatu Olkuskiego oraz Wójt Gminy Bolesław. O tytuł Małego Mistrza Ortografii ubiegało się 270 uczniów z 24 szkół powiatu olkuskiego.

Po sprawdzeniu prac przez szkolną komisję konkursową nastąpiła weryfikacja prac przez komisję ze Szkoły Podstawowej w Bolesławiu.

Do finałowego etapu przystąpiło 24 uczestników, z największą liczbą punktów zdobytych w etapie szkolnym. Podobnie jak w latach ubiegłych ten etap konkursu składał się z pisania ze słuchu oraz testu i zadania dodatkowego. Uczestnicy musieli wykazać się znajomością reguł ortograficznych i gramatycznych, umiejętnością stosowania znaków interpunkcyjnych, jak również umiejętnością uzupełniania luk w wyrazach o różnym stopniu trudności.

Dzisiaj 25 marca 2024 roku w Szkole Podstawowej w Bolesławiu odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród laureatom.

Miło nam poinformować, że

Maria Kmietowicz klasa 3a otrzymała tytuł

Mały Wicemistrz Ortografii Powiatu Olkuskiego XXI edycji

IV miejsce i WYRÓŻNIENIE zdobyła Zofia Pałka klasa 3a

VI miejsce Szymon Zygmunt  klasa 3b

Gratulujemy Szymonowi, Zosi i Marysi!

Życzymy sukcesów w kolejnych latach!

Agnieszka Szarek