Apel szkolny Stop agresji i przemocy, SP Klucze 2024

Apel szkolny: Stop agresji i przemocy

Apel szkolny: Stop agresji i przemocy

Dziś odbył się apel szkolny dla klas 1-3 i 4-8, mający na celu przypomnienie uczniom zasady panujące szkole. Pani Dyrektor M. Dziura przypomniała ważne kwestie związane z bezpiecznym i kulturalnym zachowaniem uczniów w szkole i poza nią. Pani pedagog M. Dyduch i Pani psycholog W. Pacia, podczas prezentacji, zwróciły uwagę na istotne kwestie tj. czym jest przemoc, w jaki sposób reagować na przejawy przemocy i gdzie zgłosić się o pomoc, jak dbać o wspólną przestrzeń, jak szanować innych, w jaki sposób się do nich odnosić oraz jak być „fair play” wobec koleżanek i kolegów. 
 
Maria Dyduch
Wioletta Pacia