English Zone

ENGLISH ZONE

projekt rozwijający kompetencje językowe uczniów

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kluczach NIEZAPOMINAJKA znalazło się w gronie beneficjentów programu English Teaching Activities finansowanym przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, którego krajowym operatorem jest Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA. W ramach projektu „English Zone” realizowane będą zajęcia pozalekcyjne dla uczniów chcących rozwijać swoją znajomość języka angielskiego.

Program English Teaching został utworzony przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w 2000 r. Od sierpnia 2002 r. krajowym operatorem Programu jest Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA. Celem Programu jest wspieranie działań na rzecz promocji uczenia się języka angielskiego i jego lepszej znajomości wśród dzieci i młodzieży z małych miast i wsi. Priorytetem Programu jest też wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli języka angielskiego spoza dużych aglomeracji miejskich. Projekt „English Zone” jest już szóstym projektem realizowanym w szkole w ramach Programu.

Działania realizowane w ramach projektu:

  • Zajęcia rozwijające kompetencje językowe (gry i zabawy lingwistyczne, warsztaty teatralne)
  • Warsztaty z lektorami anglojęzycznymi
  • Gminny konkurs języka angielskiego
  • Zajęcia promujące „lokalną ojczyznę” pomiędzy uczniami ze szkół europejskich na platformie eTwinning
  • Zajęcia biblioteczne z wykorzystaniem literatury anglojęzycznej dla dzieci
  • Spotkanie uczestników z uczniami ze Szkoły Podstawowej w Rząsce na warsztatach językowych
  • Podsumowanie projektu z finałowym spektaklem anglojęzycznym

Projekt „English Zone” realizowany będzie w terminie 1.09.2020 do 15.12.2021 roku.

 

Informacji udziela pani Aneta Miszczyńska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obóz językowy – Nadwarciański Gród

Wakacje z językiem angielskim

Dreams and Teams – Festiwal Sportu i Radości

Zajęcia wakacyjne dla uczniów klas II-VII

Wakacyjny obóz językowy dla uczestnika projektu „English Zone”

Zajęcia z wolontariuszami z USA dla uczniów realizujących projekt ENGLISH ZONE

Spotkania uczniów z lektorem z USA