ERASMUS PLUS 2014

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kluczach  jest autorem oraz realizatorem  projektu pt. „Podniesienie jakości nauczania języka angielskiego szansą na lepsze perspektywy edukacyjne uczniów” w ramach Europejskiego Programu  Erasmus plus – akcja  KA1 „Mobilność kadry edukacji szkolnej”.

Projekt będzie trwał od 1.11.2014 do 31.10.2016 roku, jego budżet wynosi 5860 Euro. Celem projektu jest wsparcie rozwoju zawodowego nauczycieli  poprzez umożliwienie im udziału w szkoleniach metodycznych w trakcie których podnoszą oni swoje kompetencje zawodowe. Zostały zaplanowane cztery 1-tygodniowe szkolenia w krajach Unii Europejskiej – Wielkiej Brytanii oraz na Malcie.

Ciągłe podnoszenie kompetencji nauczycieli stanowi jedno z zadań szkoły dlatego też w  projekcie weźmie udział dwóch nauczycieli anglistów: p. Aneta Miszczyńska oraz p. Mariola Wrońska.  Zostaną również podjęte działania polegające na wykorzystaniu nowych umiejętności uczestników projektu w nauczaniu języka angielskiego. Zaplanowano systematyczne wdrażanie nowych metod nauczania oraz monitorowanie ich efektów. To wpłynie na lepsze wyniki nauczania, da naszym uczniom  szansę na lepszą edukację w przyszłości, wpłynie  na pozytywny wizerunek szkoły w środowisku lokalnym. Przygotuje placówkę do podjęcia współpracy  międzynarodowej poprzez nawiązanie nowych doświadczeń i kontaktów.

Aneta Miszczyńska

O programie Erasmus+

Mobilność kadry edukacji szkolnej

Prezentacja Erasmus Plus

Edukacja Szkolna – broszura

Mobilność Kadry – strona na portalu społecznościowym

Mobilność kadry edukacji szkolnej – Malta

Mobilność kadry edukacji szkolnej – Oxford