,,Rodzice i Dzieci Powietrze bez śmieci”

Nasza szkoła współpracuje z Fundacją PGNIG, przystępując między innymi do konkursu ,,Rodzice i Dzieci Powietrze bez śmieci”.
W ramach konkursu klasa 3a brała udział w zajęciach, dotyczących zagadnień związanych z powietrzem, jego zanieczyszczeniem i ochroną.
Oto raport przeprowadzonych działań.