IX ŚWIATOWE DNI TABLICZKI MNOŻENIA

IX ŚWIATOWE DNI TABLICZKI MNOŻENIA

 

4 października 2019 roku, po raz trzeci nasza szkoła wzięła udział w

ŚWIATOWYM DNIU TABLICZKI MNOŻENIA

(WORLD MULTIPLICATION TABLE DAY).

Już dzisiaj cieszymy się z udziału w tym przedsięwzięciu, gdyż otrzymaliśmy licencję.

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia to akcja edukacyjna, która ma na celu zachęcić wszystkich do przypomnienie sobie tabliczki mnożenia po długich wakacjach, a także uświadomić, iż znajomość tabliczki mnożenia jest niezbędna w życiu codziennym.

W naszej szkole Święto Tabliczki Mnożenia rozpoczęło się w poniedziałek 30 września a zakończyło 4 października obchodami „IX Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia”.

Przez cały tydzień trwały przygotowania do udziału w tej akcji. Dekorowano szkołę plakatami zachęcającymi do wyćwiczenia znajomości tabliczki mnożenia. Zarówno na zajęciach lekcyjnych jak i na przerwach uczniowie mieli okazję do powtarzania tabliczki mnożenia.

Uczniowie sprawdzali także znajomość tabliczki mnożenia swoich rodziców, dziadków oraz innych członków rodziny. Dorośli mogli pochwalić się przed dziećmi doskonałą znajomością trudnych przypadków mnożenia i dzielenia. Koordynatorki wybrały członków Komisji Egzaminacyjnych i Patroli Egzaminacyjnych. Odbyły się egzaminy dla kandydatów na Egzaminatorów.

W piątek na drugiej godzinie lekcyjnej odbył się apel otwierający obchody ŚDTM w naszej szkole. Pani dyrektor Marta Dziura wypowiedziała formułę: „IX Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia uważam za otwarty”. Uczniowie wrócili na lekcje i zdawali pisemny egzamin ze znajomości tabliczki mnożenia.

Ponad 300 uczniów z klas III-VIII przystąpiło do egzaminu. Uczniowie, którzy pomyślnie zdali egzamin otrzymali certyfikat oraz tytuł EKSPERT TABLICZKI MNOŻENIA. W razie porażki mogli powtórnie przystąpić do egzaminu, niektórzy podchodzili kilkakrotnie, aby zdobyć zaszczytny tytuł. Na terenie szkoły działały komisje egzaminacyjne, które przeprowadzały taki egzamin.

Patrole wraz z koordynatorką udały się na spacer po najbliższej okolicy: do przychodni, banku, komisariatu policji, sklepów jak również do Urzędu Gminy. Cała społeczność Klucz chętnie wzięła udział w akcji Światowe Dni Tabliczki Mnożenia. Uczniowie z patrolu egzaminacyjnego skrupulatnie odpytywali z tabliczki mnożenia dorosłych i chętnie wręczali certyfikaty za pomyślnie zdany egzamin. Wszyscy dorośli serdecznie witali dzieci i obdarowywali je upominkami.

Wspólna zabawa spowodowała, że łączyliśmy się z ludźmi na całym świecie. Chcemy propagować zasadność uczenia się tabliczki mnożenia, a tym samym poznawania matematyki. Wszystkim bardzo podobało się to nasze matematyczne święto dlatego jest już na stałe w naszym szkolnym kalendarzu.

Gratulujemy wszystkim EKSPERTOM TABLICZKI MNOŻENIA!

Dziękujemy za udział!

 

[Not a valid template]