Konkurs tematyczny „Polskie drogi do niepodległości…: – etap szkolny

Konkurs tematyczny

„Polskie drogi do niepodległości.

Postawy Polaków wobec zaborców

w okresie powstania styczniowego”

Dnia 24 marca 2022 r. odbył się etap szkolny konkursu tematycznego „Polskie drogi do niepodległości. Postawy Polaków wobec zaborców w okresie powstania styczniowego”. Konkurs organizowany jest przez IV Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Olkuszu oraz Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Patronat honorowy nad konkursem sprawują: Piotr Borek Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego, Bogumił Sobczyk Starosta Olkuski oraz Krzysztof Dudziński Wójt Gminy Bolesław.

Z przyjemnością informujemy, iż do etapu powiatowego zakwalifikowali się z naszej szkoły następujący uczniowie:

Lachor Sebastian uzyskując 38 pkt.              opiekun p.  Agata Janda

Wnuk Kamil uzyskując 37 pkt.                        opiekun p. Marta Myszewska

Myszewski Krzysztof uzyskując 33 pkt.        opiekun p.  Marta Myszewska

Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w etapie powiatowym, który odbędzie się 25 kwietnia.