Oczami dziecka, innowacja, SP Klucze 2023

„Komputerowe potyczki” – innowacja w edukacji wczesnoszkolnej

„Komputerowe potyczki”

Innowacja w edukacji wczesnoszkolnej

 Jest to innowacja metodyczna w oparciu o interaktywną aplikację Grupy Edukacji Nowoczesnej „Oczami dziecka”. Wprowadzona 02.10.2023r. – skierowana jest do uczniów klas drugich. Autorem tej innowacji jest wychowawca klasy II a- Anna Góźdź.

Głównym celem jest wykorzystanie programu edukacyjnego „Oczami dziecka” zawierającego treści edukacyjne do kształcenia, poznawania i utrwalania wiedzy uczniów na lekcjach. Program zawiera wiele działów tematycznych, dotyczących edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.

Uczniowie w formie zabawy, uczą się liczenia, poznają zasady ortograficzne i gramatyczne, wzbogacają swoją wiedzę przyrodniczą.

Rozpoczęcie innowacji odbyło się z udziałem pani dyrektor Marty Dziura, która wraz z uczniami brała udział w zabawach interaktywnych.

Anna Góźdź