OGŁOSZENIE – zapisy do szkoły

OGŁOSZENIE

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kluczach, ogłasza zapisy do szkoły dzieci urodzonych w 2017 r.

Do zapisu należy zgłosić się w sekretariacie szkoły z metryką urodzenia dziecka /metryka do wglądu/ i wypełnioną kartą zgłoszenia dziecka, w dniach 01.03. – 27.03.2024 r.

Kartę zgłoszenia dziecka do szkoły można pobrać na portierni szkoły oraz ze strony internetowej szkoły www.sp-klucze.pl.

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA  DO SZKOŁY – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kluczach