Kluczewska era komputera

 „Kluczewska era komputera” to:

 

– pół roku realizacji projektu

– bezpłatne szkolenia komputerowe dla mieszkańców powyżej 25 roku życia zamieszkujących Gminę Klucze

– 21 szkoleń 16-godzinnych w 7 modułach tematycznych

– 68 dni szkoleniowych i 3060 godzin szkoleniowych

– 250 uczestników szkoleń i wydanych zaświadczeń

– 18 wysokiej jakości komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem przekazanych do szkoły podstawowej w Kluczach, dzięki czemu powstanie nowoczesna pracownia komputerowa

Mieszkańcy Gminy Klucze zakończyli bezpłatne szkolenia komputerowe w ramach projektu  „Kluczewska era komputera” finansowanego  z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Realizatorem projektu była Gmina Klucze, a wszystkie szkolenia odbywały się w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kluczach.

Bezpłatne szkolenia prowadzone były od października 2018 roku do lutego 2019 roku w modułach: Rodzic w Internecie, Mój biznes w sieci, Moje finanse i transakcje w sieci, Działam w sieciach społecznościowych, Tworzę własną stronę internetową (blog), Rolnik w sieci, Kultura w sieci dla wszystkich.

Mieszkańcy Gminy Klucze w wyniku udziału w projekcie nabyli kompetencje cyfrowe w następującym zakresie:

  • wyszukiwanie informacji na stronach administracji publicznej; wyszukiwanie informacji o towarach, usługach; wysyłanie odbieranie poczty elektronicznej; korzystanie z serwisów społecznościowych; instalowanie oprogramowania lub aplikacji; zmienianie ustawień dowolnego oprogramowania; korzystanie z oprogramowania do edytowania zdjęć, plików video lub audio; założenie konta ePUAP i profilu zaufanego; umieszczanie na stronie internetowej stworzonych przez siebie tekstów, zdjęć, muzyki, filmów, oprogramowania; instalowanie oprogramowania lub aplikacji; przenoszenie plików między komputerami/urządzeniami.

Wśród korzyści płynących dla Gminy z realizacji projektu można wyróżnić także:

  • zwiększenie udziału w życiu społecznym potęgowane rosnącym wykorzystywaniem i udostępnianiem usług cyfrowych i rynku internetowego, obniżenie kosztów funkcjonowania życia codziennego, ponadto  Gmina będzie dysponować wyszkolonymi instruktorami, dysponującymi gotowymi scenariuszami szkoleń do wykorzystania w przyszłości oraz odpowiednim sprzętem komputerowym.

Projekt „Kluczewska era komputera” został sfinansowany z projektu POPC.03.01.00-00-0066/17 pn.: Nowa era komputera – poprawa umiejętności korzystania z internetu, e-usług”, finansowanego w ramach Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”, III Oś Priorytetowa Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

 

Dziękujemy za udział w projekcie !

 

KLUCZEWSKA ERA KOMPUTERA – to już finał!

KLUCZEWSKA ERA KOMPUTERA na półmetku…

Ruszyła KLUCZEWSKA ERA KOMPUTERA

KLUCZEWSKA ERA KOMPUTERA