Magic English

 

W roku szkolnym 2016/17 w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kluczach  realizowany będzie projekt „Magic English” dla uczniów chcących rozwijać swoją znajomość języka angielskiego. Szkoła otrzymała 16000 zł dotacji w ramach konkursu Small Grants w programie English Teaching finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, którego krajowym operatorem jest Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA. Autorem i koordynatorem projektu jest Aneta Miszczyńska.

logo-nidamalelogo-fundacjamale

Działania realizowane w projekcie:

  1. Zajęcia  konwersacyjno-teatralne  zakładające realizację kilku krótkich form teatralnych.
  2. Zajęcia  z lektorem anglojęzycznym – planowane są spotkania z lektorem dla uczestników projektu. Zajęcia w wymiarze 20 godzin będą prowadzone w szkole po lekcjach szkolnych.
  3. Zorganizowanie kącika bibliotecznego z literaturą anglojęzyczną oraz redagowanie i wydawanie gazetki anglojęzycznej dla uczniów szkoły.
  4. Przeprowadzenie gminnego konkursu z języka angielskiego.
  5. Zajęcia wakacyjne z lektorem anglojęzycznym – w okresie wakacyjnym we współpracy ze Stowarzyszeniem Forum Oświatowe Klucze, które prowadzi Placówkę Wsparcia Dziennego TĘCZA zostanie przeprowadzone 30 godzin zajęć dla uczniów.
  6. Przygotowanie podsumowania projektu, na którym uczestnicy zaprezentują zrealizowane działania

Program English Teaching został utworzony  przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w 2000 r. Od sierpnia 2002 r. krajowym operatorem Programu jest Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA. Celem Programu jest wspieranie działań na rzecz promocji uczenia się języka angielskiego i jego lepszej znajomości wśród dzieci i młodzieży z małych miast i wsi. Priorytetem Programu jest też wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli języka angielskiego spoza dużych aglomeracji miejskich. Projekt „Magic English” jest już czwartym projektem realizowanym w szkole w ramach Programu.

 

 

 

Podsumowanie Projektu MAGIC ENGLISH

Warsztaty szkoleniowe w American School of Warsaw

Uczestniczka projektu Magic English nagrodzona!

GONZAGA EXPERIENCE

Zajęcia wakacyjne – język angielski

Class Vb – final report

Stypendium na Uniwersytecie Gonzaga USA dla nauczycielki naszej szkoły !

„The Wolf and the six little kids”

Konkurs Gadżet Programu

Bridge of books – lekcja czytelnicza

Trzeci numer gazety Magic English News już wydany!

IX Gminny Konkurs Języka Angielskiego „Poznajemy Wielką Brytanię”

Anglojęzyczne książki w naszej szkole

OBÓZ JĘZYKOWY

Witamy w bibliotece

 

Wierszem pisane …

Zajęcia anglojęzyczne z Native Speakerem w ramach projektu „Magic English”

Magic English News 2

The enormous turnip

Magic English News 1

Native Speaker z USA w naszej szkole