ERASMUS PLUS 2017

baner

Projekt ERASMUS PLUS w Szkole Podstawowej w Kluczach

 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kluczach otrzymała grant na realizację projektu pt. „Innowacje pedagogiczne kluczem do nowoczesnej edukacji” autorstwa pani Anety Miszczyńskiej w ramach programu Erasmus plus – Mobilność edukacyjna -akcja  KA1.

Projekt będzie trwał od 1.08.2017 do 31.12.2018 roku, a jego budżet wynosi 11 852 Euro.

 

Szkoła znalazła się w gronie 172 spośród 615 placówek ubiegających się o grant, jest to już trzeci projekt realizowany w szkole ramach programu „Uczenie się przez całe życie”.

Celem projektu jest wspieranie rozwoju zawodowego pracowników szkoły poprzez umożliwienie im udziału w szkoleniach metodycznych oraz obserwacji pracy placówek edukacyjnych w ramach job-shadowing. Zostało zaplanowanych sześć szkoleń metodycznych oraz jedno job-shadowing w krajach Unii Europejskiej (Wielka Brytania, Islandia, Włochy).

Ciągłe podnoszenie kompetencji nauczycieli w zakresie nauczania i zarządzania stanowi jedno z zadań szkoły, dlatego też w  projekcie weźmie udział dwóch nauczycieli anglistów oraz dyrektor szkoły.  Zostaną  podjęte działania polegające na wykorzystaniu nowych doświadczeń, umiejętności i wiedzy uczestników projektu w nauczaniu języka angielskiego oraz zarządzeniu placówką. SP Klucze planuje wprowadzenie innowacji pedagogicznej z zakresu nauki języka angielskiego oraz wdrażanie przykładów dobrych praktyk w zakresie funkcjonowania placówki. Zaplanowano systematyczne wdrażanie nowych metod nauczania oraz monitorowanie ich efektów. To wpłynie na  lepsze wyniki nauczania, da naszym uczniom  szansę na lepszą edukację w przyszłości, wpłynie  na pozytywny wizerunek szkoły w środowisku lokalnym i międzynarodowym. Działania realizowane w ramach projektu przygotują szkołę do podjęcia współpracy  europejskiej poprzez nawiązanie nowych doświadczeń i kontaktów międzynarodowych.

Aneta Miszczyńska – koordynator projektu

 

 

ERASMUS

 


indeksFACEBOOK  –  Mobilności w Erasmusie + 

Strona SP Klucze


Dzielimy się rezultatami

FLIPPED CLASSROOM – LEKCJA ODWRÓCONA

UCZEŃ W CENTRUM UWAGI GWARANCJĄ SUKCESU SZKOŁY

Seminarium kontaktowe eTwinning

Szkolenia anglistów w ramach programu Erasmus+ przygotowanie do mobilności

Erasmus+ w Islandii – konferencja poświęcona wizycie studyjnej w Islandzkich szkołach

My Iceland – prezentacja podsumowująca

Educational Visit to Schools in Iceland – Erasmus +

14 luty – Dzień Przyjaciela w Finlandii

School Education Gateway – Europejska platforma internetowa dla szkół

Warsztaty Euroweek w Lądku Zdrój – innowacyjne nauczanie języka angielskiego

Wymiana korespondencji z uczniami z Finlandii

Metody pracy na lekcjach języka angielskiego

Szkolenie anglistów w Londynie

Przygotowania do realizacji mobilności w Language Link School w Londynie

ERASMUS + Przygotowanie do realizacji projektu eTwinning

ERASMUS + w Szkole Podstawowej w Kluczach – realizacja innowacji pedagogicznej

O programie Erasmus+

Erasmus Plus – ulotka

Edukacja Szkolna – broszura