ERASMUS PLUS 2019

Projekt ERASMUS PLUS w Szkole Podstawowej w Kluczach

 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kluczach otrzymała grant na realizację projektu pt.

Rozwój kompetencji kluczowych w nowoczesnej szkole”

autorstwa pani Anety Miszczyńskiej w ramach programu

Erasmus plus – Mobilność edukacyjna -akcja  KA1.

 

Projekt będzie trwał od 1.07.2019 do 31.12.2020 roku, a jego budżet wynosi 11 256 Euro.

 

Szkoła znalazła się w gronie 200 spośród 739 placówek ubiegających się o grant, jest to już czwarty projekt realizowany w szkole ramach programu „Uczenie się przez całe życie”.

Celem projektu jest wspieranie rozwoju zawodowego pracowników szkoły poprzez umożliwienie im udziału w szkoleniach metodycznych oraz obserwacji pracy placówek edukacyjnych w ramach job-shadowing. Zostało zaplanowanych sześć szkoleń metodycznych  w krajach Unii Europejskiej (Portugalia i Finlandia).

Ciągłe podnoszenie kompetencji nauczycieli w zakresie nauczania i zarządzania stanowi jedno z zadań szkoły, dlatego też w  projekcie weźmie udział anglista, informatyk oraz dyrektor szkoły.  Zostaną  podjęte działania polegające na wykorzystaniu nowych doświadczeń, umiejętności i wiedzy uczestników projektu w nauczaniu języka angielskiego oraz zarządzeniu placówką. Zaplanowano systematyczne wdrażanie nowych metod nauczania oraz monitorowanie ich efektów. To wpłynie na  lepsze wyniki nauczania, da naszym uczniom  szansę na lepszą edukację w przyszłości, wpłynie  na pozytywny wizerunek szkoły w środowisku lokalnym i międzynarodowym. Działania realizowane w ramach projektu przygotują szkołę do podjęcia współpracy  europejskiej poprzez nawiązanie nowych doświadczeń i kontaktów międzynarodowych.

Aneta Miszczyńska – koordynator projektu

 

Erasmus Plus –  „Introduction to the Finnish Education Model” szkolenie nauczycieli w Finlandii

Kartkę dostać – miła rzecz…

Rozwijanie kompetencji językowo – informatycznych

Program #togetherforteachers THANK YOU!!!

„Krok w nieznane – IT for SHE” – warsztaty informatyczne

Uczniowie rozwijają kompetencje językowo – informatyczne podczas zajęć online

Szkolenia nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kluczach z zakresu rozwoju kompetencji informatycznych

Konkurs „BEZPIECZNIE W SIECI” rozstrzygnięty!

Literkowo, kolorowo …

Szkolenie nauczycieli w ramach projektu Erasmus +

Konkurs – BEZPIECZNIE W SIECI

Dzień Bezpiecznego Internetu 2020

Our Europe My Home

eTwinning Academy – Kompetencje kluczowe w nowoczesnej szkole

Rozwój kompetencji kluczowych – świadomość i ekspresja kulturalna

Kompetencje kluczowe w nauczaniu języków obcych

„ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH W NOWOCZESNEJ SZKOLE” projekt w ramach programu Erasmus Plus

O programie Erasmus+

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro. Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat, i jest wynikiem połączenia następujących europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013: programu „Uczenie się przez całe życie”, programu „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego.

 

Podstawowe dane liczbowe:

 • 4 mln osób skorzysta z programu;
 • 2 mln studentów skorzysta z programu;
 • 800 tys. wykładowców, nauczycieli, szkoleniowców, przedstawicieli kadry edukacyjnej i osób pracujących z młodzieżą będzie uczestniczyć w projektach mobilności pracowników;
 • 25 tys. partnerstw strategicznych połączy 125 tys. szkół, instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego, instytucji szkolnictwa wyższego i kształcenia dorosłych, organizacji młodzieżowych i przedsiębiorstw;
 • 150 sojuszy na rzecz umiejętności sektorowych zostanie ustanowionych przez 2 tys. organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz przedsiębiorców;
 • 150 sojuszy na rzecz wiedzy zostanie ustanowionych przez 1,5 tys. instytucji szkolnictwa wyższego i przedsiębiorstw.

 

Ogólne zadania:

Program Erasmus+ został opracowany tak, aby wspierać kraje uczestniczące w programie w zakresie efektywnego wykorzystywania potencjału kapitału społecznego oraz promowania idei uczenia się przez całe życie. Erasmus+ to również odpowiedź na potrzeby współczesnej Europy oraz wyzwania, które przed nią stoją. Najważniejsze z nich zostały przedstawione poniżej.

 

 1. Stopa bezrobocia młodzieży w całej Unii Europejskiej wynosi ok. 20 proc., a w niektórych państwach członkowskich nawet ponad 50 proc., z tego też powodu walka z nim stała się jednym z najpilniejszych zadań rządów europejskich. Erasmus+ ma pomóc przezwyciężyć ten kryzys, wzmacniając i usprawniając systemy edukacji i szkoleń oraz umożliwiając obywatelom zdobywanie umiejętności wymaganych dziś przez pracodawców.
 2. Program Erasmus+ został opracowany tak, aby wspierać starania krajów uczestniczących w programie na rzecz efektywnego wykorzystywania potencjału umiejętności ludzkich i kapitału społecznego Europy, potwierdzając jednocześnie zasadę uczenia się przez całe życie przez powiązanie wsparcia na rzecz uczenia się formalnego, pozaformalnego i nieformalnego w dziedzinach kształcenia, szkolenia i sportu. Program zwiększa również możliwości z zakresu współpracy i mobilności dotyczące krajów partnerskich, przede wszystkim w dziedzinie szkolnictwa wyższego i młodzieży.
 3. Erasmus+ pomaga promować systemowe reformy w krajach uczestniczących zgodnie ustaleniami na szczeblu Unii Europejskiej. W tym zakresie konieczne jest również zapewnienie organizacjom młodzieżowym i osobom pracującym z młodzieżą możliwości szkolenia oraz współpracy w celu nadania pracy z młodzieżą wymiaru europejskiego.
 4. W ramach jednego z nowych elementów wprowadzonych w traktacie lizbońskim Erasmus+ będzie wspierać działania z zakresu sportu powszechnego w krajach uczestniczących w programie oraz promować europejską współpracę polityczną w dziedzinie sportu.

Program Erasmus+ przyczynia się m.in. do:

 • osiągnięcia celów strategii „Europa 2020”;
 • osiągnięcia celów strategicznych ram europejskich współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia („ET 2020”);
 • osiągnięcia ogólnych celów odnowionych ram europejskiej współpracy na rzecz młodzieży (na lata 2010-2018);
 • rozwoju europejskiego wymiaru sportu zgodnie z planem prac UE w dziedzinie sportu;
 • promowania europejskich wartości zgodnie z art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej.

Budżet:

Siedmioletni budżet programu wynosi 14,7 mld euro, co stanowi 40-procentowy wzrost w stosunku do poprzedniej edycji programów unijnych w dziedzinie edukacji.

 

Struktura programu:

Struktura programu Erasmus+ została uproszczona w stosunku do poprzedniej edycji programów i obejmuje trzy główne typy działań, a także dwa zarządzane centralnie.

Akcja 1. Mobilność edukacyjna

Beneficjenci programu Erasmus+ realizują projekty w zakresie mobilności oraz organizują wydarzenia na dużą skalę w ramach Wolontariatu Europejskiego. Program umożliwia studentom odbycie wspólnych studiów magisterskich, a także korzystanie w trakcie nauki w innym kraju z nisko oprocentowanych pożyczek. Jeśli chodzi o kadrę i osoby pracujące z młodymi ludźmi, Erasmus+ wspomaga rozwój kompetencji zawodowych i językowych oraz umożliwia pogłębienie wiedzy na temat strategii w dziedzinie kształcenia, szkolenia oraz młodzieży. Uczestnicy programu stają się bardziej otwarci na różnorodność kulturową i społeczną.

Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk

Beneficjenci programu Erasmus+ tworzą partnerstwa strategiczne w dziedzinie edukacji, szkoleń i młodzieży; zawierają sojusze na rzecz wiedzy oraz umiejętności sektorowych, a także budują potencjał w dziedzinie młodzieży. Uczestniczące w programie podmioty chętniej wdrażają innowacje: przygotowują atrakcyjniejsze programy kształcenia i szkolenia, szerzej wykorzystują technologie informacyjno-komunikacyjne. Dzięki Erasmusowi+ europejskie instytucje i organizacje częściej korzystają z doświadczeń innych podmiotów, a także rozwijają swój potencjał, co umożliwia im działanie na szczeblu międzynarodowym.

Akcja 3. Wsparcie w reformowaniu polityk

W dziedzinie reform politycznych organizowane są spotkania z osobami decyzyjnymi w sprawach młodzieży, gromadzona jest wiedza na temat edukacji, szkoleń oraz młodych ludzi, realizowane są tzw. przyszłe inicjatywy, czyli perspektywiczne projekty współpracy, a także prowadzona jest współpraca z organizacjami międzynarodowymi. Dzięki programowi ulepszane są systemy funkcjonujące w obszarze edukacji, szkoleń i młodzieży.

Erasmus+ Sport

Beneficjenci programu Erasmus+ Sport prowadzą współpracę partnerską oraz organizują niekomercyjne europejskie imprezy sportowe. Dzięki tym działaniom eliminowane są takie zagrożenia, jak doping, ustawianie wyników zawodów sportowych oraz przemoc.

Jean Monnet

Uczestnicy programu Jean Monnet zajmują się badaniami i nauczaniem, a także prowadzeniem debaty orientacyjnej ze światem akademickim. Głównym celem tych działań jest propagowanie doskonałości w nauczaniu i badaniach w obszarze studiów w dziedzinie integracji europejskiej.

źródło: www.erasmusplus.org.pl

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [274.18 KB]

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [232.20 KB]

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [1.03 MB]